Ενισχύουν τα συχνά γεύματα τον μεταβολισμό?🤔

 

✔️Σύντομη απάντηση: ΟΧΙ

📍Μια μετα-ανάλυση που διεξήχθη σχετικά με την συχνότητα κατανάλωσης τροφής σημειώνει ότι: οι μελέτες που χρησιμοποιούν άμεση ή έμμεση θερμιδομετρία, για να εκτιμηθεί η συνολική ενεργειακή δαπάνη 24 ωρών, δεν βρήκαν διαφορά μεταξύ μεγάλης και μικρής συχνότητας γευμάτων. Τέλος, με εξαίρεση μια μεμονωμένη μελέτη, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η απώλεια βάρους σε υποθερμιδικές δίαιτες μεταβάλλεται από τη συχνότητα των γευμάτων. [1]⁣

📍Ένα άρθρο ανασκόπησης που διενεργήθηκε αξιολογώντας 10 μελέτες δεν διαπίστωσε σημαντική σχέση μεταξύ της συχνότητας γευμάτων και της απώλειας βάρους, αν και σημείωσαν ότι ζητούνται περισσότερες μακροπρόθεσμες μελέτες. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και δύο άλλα άρθρα ανασκόπησης. [2,3,4]⁣

📍Άλλες κλινικές δοκιμές που τροποποίησαν τη συχνότητα των γευμάτων με τη διατήρηση των θερμίδων διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει διαφορά στον μεταβολικό ρυθμό (24ωρη δαπάνη ενέργειας) μεταξύ των δύο ομάδων και ότι δεν υπάρχουν μεταβολές στην απώλεια βάρους στο τέλος της μελέτης. [5,6,7,8]⁣

📍Το τελικό συμπέρασμα και η αξία αυτών των μελετών είναι ότι δεν πρέπει να δεσμεύεσαι από συγκεκριμένα διατροφικά πλάνα που δεν ταιριάζουν στο πρόγραμμα σου ή καθιστούν την τήρηση μιας δίαιτας δύσκολη.⁣

Πηγές:
1. Bellisle F, McDevitt R, Prentice AM. Meal frequency and energy balance. Br J Nutr. (1997)
Palmer MA, Capra S, Baines SK. Association between eating frequency, weight, and health. Nutr Rev. (2009)
2. Leidy HJ, Campbell WW. The effect of eating frequency on appetite control and food intake: brief synopsis of controlled feeding studies. J Nutr. (2011)
3. Taylor MA, Garrow JS. Compared with nibbling, neither gorging nor a morning fast affect short-term energy balance in obese patients in a chamber calorimeter. Int J Obes Relat Metab Disord. (2001)
4. Verboeket-van de Venne WP, Westerterp KR. Influence of the feeding frequency on nutrient utilization in man: consequences for energy metabolism. Eur J Clin Nutr. (1991)
5. Smeets AJ, Westerterp-Plantenga MS. Acute effects on metabolism and appetite profile of one meal difference in the lower range of meal frequency. Br J Nutr. (2008)
6. Cameron JD, Cyr MJ, Doucet E. Increased meal frequency does not promote greater weight loss in subjects who were prescribed an 8-week equi-energetic energy-restricted diet. Br J Nutr. (2010)
7. Verboeket-van de Venne WP, Westerterp KR. Frequency of feeding, weight reduction and energy metabolism. Int J Obes Relat Metab Disord. (1993)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *