Μπορεί η μικρή διάρκεια ύπνου να οδηγήσει σε αύξηση του βάρους?🤔

📍Σύντομη απάντηση: ΝΑΙ είναι πολύ πιθανό⁣


📍Κατά την περίοδο 2007-2010, έως 37,3% των ενηλίκων στις ΗΠΑ ανέφεραν διάρκεια ύπνου 6 ώρες ή λιγότερο.⁣

📍Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση προοπτικών μελετών, διαπίστωσε ότι η μικρή διάρκεια του ύπνου (<6 ώρες) συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας κατά 45% σε σύγκριση με την κανονική διάρκεια του ύπνου (7-8 ώρες).⁣

📍Στην εικόνα μπορείτε να δείτε τον πιθανό μηχανισμό αυτής της σχέσης, αλλά μπορεί να υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί που δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής.⁣


📍Επιπλέον, μέχρι σήμερα οι πληροφορίες υποδηλώνουν ότι η απώλεια βάρους είναι πιθανό να παρεμποδίζεται, όταν επιχειρείται στο πλαίσιο του περιορισμού του ύπνου.⁣

References:
1. Hassan S Dashti et. al., 2015
2. M.-P. St-Onge, 2016

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *