Είναι η συνειδητή διατροφή ο καλύτερος τρόπος να ελέγχεις το βάρος σου?

✔️Συνειδητή διατροφή σημαίνει να έχεις επίγνωση της κατάστασης ενώ τρως. Αυτό περιλαμβάνει τα εξής: να επικεντρώνεσαι στα αισθητήρια χαρακτηριστικά της τροφής όπως η γεύση, η μυρωδιά & η υφή, να αναγνωρίζεις υποκειμενικά γνωρίσματα ενός φαγητού όπως η αρέσκεια & η δυσαρέσκεια και να δίνεις προσοχή στις εσωτερικές ενδείξεις πείνας & κορεσμού.


✔️Υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός μελετών που εξετάζουν τον αντίκτυπο της συνειδητής διατροφής σε μια σειρά ζητημάτων υγείας και τρόπου ζωής, όπως οι διαταραγμένες διατροφικές συμπεριφορές (π.χ., ασταθή πρότυπα διατροφής, συναισθηματική διατροφή) και έλεγχος βάρους.


✔️Μια ανασκόπηση 21 μελετών σχετικά με παρεμβάσεις, βασισμένες στην συνειδητή διατροφή, για την αλλαγή της συμπεριφοράς κατανάλωσης τροφής που σχετίζεται με την παχυσαρκία, διαπίστωσε ότι το 86% των μελετών ανέφερε βελτιώσεις στη διατροφική συμπεριφορά, τη διαιτητική πρόσληψη και το σωματικό βάρος.


✔️Μια άλλη ανασκόπηση, με επίκεντρο την απώλεια βάρους, διαπίστωσε ότι έξι από τις οκτώ μελέτες, βραχυπρόθεσμης παρέμβασης, κατέγραψαν σημαντική απώλεια βάρους στους ανθρώπους που έτρωγαν συνειδητά.


✔️Υπάρχουν επίσης και άλλες έρευνες που υποδηλώνουν ότι η συνειδητή διατροφή μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της ακούσιας ή ασυνείδητης υπερκατανάλωσης τροφής από άτομα με υγιές βάρος.


✔️Ωστόσο, απαιτούνται μακροπρόθεσμες μελέτες για να διαπιστωθεί εάν οι επιπτώσεις είναι διαρκείς. Γενικά, προτείνεται ότι η συνειδητή διατροφή αυξάνει την ευαισθητοποίηση του ατόμου για τα συναισθήματα πείνας και κορεσμού, διακόπτοντας τις συνηθισμένες διατροφικές συνήθειες που σχετίζονται με το στρες και βελτιώνοντας τον έλεγχο της πρόσληψης τροφής.


✔️Δεδομένου ότι η επιλογή των τροφίμων είναι περίπλοκη και μπορεί να είναι εκτός του φάσματος της συνειδητοποίησης, ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση δεν αρκούν για να αλλάξουν το ασυνείδητο φαγητό. Ωστόσο, οι άνθρωποι μπορούν να επωφεληθούν από τις παραπάνω προτάσεις για να τους βοηθήσουν να τρώνε καλύτερα και πιο συνειδητά.

Πηγές:

1.The Centre for Mindful Eating. Principles of mindful eating. Accessed 02 September 2015

2. O’Reilly GA, et al. (2014). Mindfulness-based interventions for obesity-related eating behaviours: a literature review.

3. Olson KL & Emery CF (2015). Mindfulness and weight loss: A systematic review.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *