Η προσέγγιση των μικρών αλλαγών

Το “ενεργειακό κενό” παρέχει μια βάση για την προσέγγιση των μικρών αλλαγών, οι οποίες περιλαμβάνουν μικρές αλλαγές στην πρόσληψη ενέργειας και στην ενεργειακή δαπάνη που θεωρούνται εφικτές και επαρκούν ώστε να αποφευχθεί η αύξηση του βάρους.⁣

Η προσέγγιση αυτή θεωρείται εφικτή γιατί παρέχει ποσοτικούς στόχους. Οι μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να επιτύχουν ένα στόχο όταν είναι συγκεκριμένος, ρεαλιστικός και εφικτός.⁣


Μια άλλη θετική πτυχή είναι ότι τα άτομα μπορούν να αρχίσουν να κάνουν μικρές αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε σωματικό βάρος. Με την πάροδο του χρόνου αυτές οι μικρές αλλαγές μπορούν να πολλαπλασιαστούν συντελώντας σε μια, εν τέλει, μεγάλη αλλαγή στον τρόπο ζωής.⁣

Οι επιστήμονες συναινούν ότι, γενικά, η πραγματοποίηση μικρών αλλαγών είναι αποτελεσματική. Ωστόσο, οι περισσότερες μελέτες μέχρι σήμερα επικεντρώνονται σε μικρές αλλαγές που προάγουν την απώλεια βάρους, και όχι την πρόληψη αύξησης του σωματικού βάρους.⁣

Πηγές:

[1] Hill JO, Wyatt HR & Peters JC (2012). Circulation 126(1):126-132
[2] Peters JC, Lindstrom RC, Hill JO, et al. (2012). 8(1):76-78.
[3] Locke EA & Latham GP (2002). 57(9):705-717.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *