πως μπορείς να μετρήσεις εύκολα την μερίδα σου. 🍽️

📍Μια ισορροπημένη διατροφή δεν σχετίζεται μόνο με την κατανάλωση των «σωστών» τροφίμων αλλά και με την κατανάλωση τους στη σωστή ποσότητα.⁣

📍Μεγαλύτερες μερίδες μπορεί να ενθαρρύνουν την υπερκατανάλωση τροφής, η οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του σωματικού βάρους. Ωστόσο, μερικές φορές μπορεί να είναι δύσκολο να γνωρίζουμε ποια είναι η υγιής μερίδα.⁣

📍Αυτό το infographic παρέχει μερικές γενικές συμβουλές για να σας βοηθήσει να καταλάβετε ποια είναι η υγιής μερίδα για διαφορετικές ομάδες τροφίμων. ⁣

📍Παρόλα αυτά, η ηλικία, το μέγεθος του σώματος και το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας επηρεάζουν σημαντικά τις ενεργειακές ανάγκες ενός ατόμου. Ως εκ τούτου, ορισμένα άτομα ενδέχεται να απαιτούν μεγαλύτερες ή μικρότερες μερίδες από αυτές που συνιστώνται εδώ.⁣

Πηγή: eufic.org

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *