Μπορεί ο τρόπος σκέψης μας να μπει εμπόδιο στην διατήρηση ενός υγιούς βάρους?🤯

📍Υπάρχουν δύο είδη διατροφής (όταν θέλουμε να ελέγξουμε το βάρος μας), το αυστηρό και το ευέλικτο σύστημα συγκράτησης. ⁣


📍Το άκαμπτο σύστημα συγκράτησης χαρακτηρίζεται από μια αυστηρή προσέγγιση βασισμένη σε κανόνες. Εάν παραβιαστούν, ακόμη και σε μικρό βαθμό, η στάση του “όλα ή τίποτα” μπορεί να τους οδηγήσει να εγκαταλείψουν πλήρως την προσπάθεια και να υπερκαταναλώσουν τροφή.⁣

📍 Το ευέλικτο σύστημα συγκράτησης, αντίθετα, επιτρέπει λιπαρές ή γλυκές τροφές σε περιστασιακή βάση. Κατά συνέπεια, οι άνθρωποι που έχουν πιο ευέλικτους διατροφικούς κανόνες φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη επιτυχία στη διατήρηση του βάρους τους.⁣

📍Έρευνα του 2015 (Aikaterini Palascha et. al.) με 241 κυρίως γυναίκες συμμετέχοντες, ηλικίας μεταξύ 15 και 74 ετών, προσπάθησε να μελετήσει τα παραπάνω μέσω ολοκλήρωσης ενός ερωτηματολογίου στο διαδίκτυο.⁣

📍Οι συμμετέχοντες που ήταν επιρρεπείς να σκέφτονται με όρους άσπρου και μαύρου γενικά ήταν πιο πιθανό να σκέφτονται έτσι όσον αφορά τα τρόφιμα και τη διατροφή. ⁣

📍Αυτό, με τη σειρά του, συσχετίστηκε σημαντικά με μια υψηλότερη τάση περιορισμού της πρόσληψης τροφής για λόγους βάρους, ανεξάρτητα από το εάν οι συμμετέχοντες ήταν επί του παρόντος σε δίαιτα ή όχι.⁣

📍Οι συμμετέχοντες που τείνουν να περιορίζουν την πρόσληψη τροφής για λόγους βάρους ήταν πολύ πιο πιθανό να ξαναπάρουν βάρος, και αυτή η σχέση βρέθηκε να βασίζεται στην τάση να σκεφτόμαστε «ασπρόμαυρα» για τα τρόφιμα και τη δίαιτα.

Πηγή:
How does thinking in Black and White terms relate to eating behavior and weight regain? Aikaterini Palascha, Ellen van Kleef, Hans CM van Trijp

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *