Τμηματική Ανάλυση Σύστασης Σώματος (BIA)

Ανάλυση σύστασης σώματος συνολικά αλλά και τμηματικά (ανά μέρη σώματος):

  • Σωματικό Λίπος (%)
  • Συνολική Ποσότητα Νερού (%)
  • Μυϊκή Μάζα (kg)
  • Δείκτης Φυσικής Κατάστασης
  • Οστική Μάζα (kg)
  • BMR (kcal)
  • Μεταβολική Ηλικία
  • Επίπεδο Σπλαχνικού Λίπους