Η Φιλοσοφία της Διατροφής

Ο κύριος στόχος των συνεδριών είναι η Διατροφική Εκπαίδευση, μακριά από διατροφικούς μύθους & στερεότυπα, η οποία θα κάνει σίγουρη την επίτευξη των στόχων σας.

Με λίγα λόγια, η γνώση του ατόμου για τις ανάγκες του σε θερμίδες και θρεπτικά συστατικά, η εκμάθηση απλών τρόπων υπολογισμού της θερμιδικής του πρόσληψης και η συνολικότερη κατανόηση του μεταβολισμού και της λειτουργίας του οργανισμού σε σχέση με την διατροφή είναι μερικά από τα στοιχεία που θα γίνουν κτήμα σας κατά την διάρκεια των συνεδριών.