Εξατομικευμένα Προγράμματα Διατροφής

Τα διατροφικά πλάνα που προτείνονται είναι επιστημονικά αποδεκτά, δημιουργούνται βάσει των ατομικών αναγκών και λαμβάνοντας υπόψη το κλινικό υπόβαθρο του κάθε ατόμου.