Μπορεί η μικρή διάρκεια ύπνου να οδηγήσει σε αύξηση του βάρους?🤔

📍Σύντομη απάντηση: ΝΑΙ είναι πολύ πιθανό⁣