Είναι πάντα οι λιγότερες θερμίδες η καλύτερη επιλογή? 🤔

📍Για την αξιολόγηση ενός τροφίμου…